Gå til hovedindhold

Videreførelse og ændringer

Spildevandsplanen bygger på tidligere planer og vedtagne tillæg, samt ny planlægning.

Overløb fra regnvandsbassin
  • Læs op

Indhold

    Målsætningerne for Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2023-2034 er baseret på en videreførelse af målsætningerne i Spildevandsplan 2010 suppleret med målsætninger og retningslinjer i Kommuneplan 2021-2033 inden for spildevandsområdet.

    I forbindelse med udarbejdelsen af den nye spildevandsplan, er tidligere vedtagne tillæg blevet indarbejdet. Ligeledes er kloakeringsprincipperne opdateret. Det vil sige, at de områder hvor spildevandsselskabet har gennemført separatkloakeringsprojekter siden 2010 er indført. Ikast-Brande Kommune og spildevandsselskabet har også tildelt kloakoplande, samt planlagte kloakeringsprincipper, til de områder, som kommunen allerede nu regner med vil blive udstykket i den nærmeste fremtid. Derved skal der ikke laves nye tillæg til disse områder.

    Endvidere indgår klima som et emne – både som målsætning relateret til Folketingets Klimaplan for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi fra 2020 og klimapartnerskabet i DK2020-samarbejdet.

    Helt konkret kan nævnes, at Ikast-Brande Kommunes byråd har godkendt, at det er Ikast-Brande Kommune Spildevand A/S, der fastsætter serviceniveauet for regnvand på terræn i kommunen.