Skip to main content

Der er pt. følgende tillæg til spildevandsplanen i høring

Her på siden finder du de tillæg, der er i høring.

21. dec 2020

Når de er vedtaget, kan du finde dem under vedtagne tillæg

Tillæg nr. 20 til Ikast-Brande Kommunes gældende spildevandsplan 2010 - 2021

Ændring af kloakprincip i Brande på Bjerglide og Aakjærs Allé, delopland 2C19A og placering af bassin på Ågade 1F.

Hermed offentliggøres forslag til tillæg til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan. Tillægget omfatter et område omkring Bjerglide, Aakjærs Allé m fl. i Brande, hvor den planlagte kloakering skifter fra fælleskloak til separatkloak og der etableres et regnvandsbassin.

Du kan læse forslaget til tillægget ved at trykke på dette link - Forlag til tillæg 20

Der er en høringsperiode på 8 uger til at komme med bemærkninger og indsigelser til forslaget til tillægget, inden det bliver endeligt vedtaget.

Høringsfristen udløber den 15. februar 2021.