Gå til hovedindhold

Vedtagne tillæg

Der udarbejdes løbende tillæg til spildevandsplanen. Her kan du finde de tillæg, der er i høring Tryk på det enkelte tillæg for at læse indholdet.

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021
Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde) 
Tillæg nr. 1 Christianshede

Tillæg nr. 2 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021"
Erhvervsområde Nord ved Myl. Erichsensvej, Brande 
Tillæg nr. 2 Ehvervsområde nord

Tillæg nr. 3 til " Ikast-Brande Spildevands-plan 2010 - 2021"
Justering af en række kloakoplande 
Tillæg nr. 3 Kloakoplande

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevands-plan 2010 - 2021"
Regnvandsbassiner i Klovborg 
Tillæg nr. 4 Regnvandsbassiner i Klovborg

Tillæg nr. 5 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af oplande og nye regnvandsbassiner ved Nørre Snede by. 
Tillæg nr. 5 Spildevandsplan - ved Nørre Snede by

Vedtaget tillæg nr. 6 til Ikast-Brande Spildevands-plan 2010 - 2021
Bording By
Tillæg nr. 6 Spildevandsplan Bording By

Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021
Justering af kloakopland 1A32 - Boligområde, Bakken Nord-Øst, Bording
Tillæg nr. 7 Spildevandsplan Boligområde i Bording

Tillæg nr. 8 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Nye regnvandsbassiner ved Ibsgårde Bæk - Den nordvestlige del af Nørre Snede 
Tillæg nr. 8 Spildevandsplan Regnvandsbassiner i Nørre Snede

Tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af kloakopland 3I28 og nye rense-/ forsinkelsesbassiner m.v. ved Skovbakken og Kildebakken i Nørre Snede
Tillæg nr. 9 - Spildevandsplan justering af kloakopland Nørre Snede

Tillæg nr. 10 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Ændring af oplandsgrænser i Uhre. 
Tillæg nr. 10 - Ændring af oplandsgrænser i Uhre

Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 - Agervænget i Bording - ændring af kloakeringsprincip 
Tillæg nr. 11 - Agervænget i Bording - ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2021 - Bording Kirkeby - ændring af kloakeringsprincip 
Tillæg nr. 12 - Bording Kirkeby - ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010 - 2021 "Hjertet" - Udlægning af nyt område i spildevandsplanen  
Tillæg nr. 13"  "Hjertet" - Udlægning af nyt område i spildevandsplanen

Tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2021
Områder i Klovborg udtages af Spildevandsplanen. 
Tillæg nr. 14 Områder i Klovborg udtages af Spildevandsplanen 

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2010 - 2021 - Områder i Hampen udtræder af Spildevandsforsyningen for regnvand. 
Tillæg nr. 15 Områder i Hampen udtræder af Spildevandsforsyningen for regnvand

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2010-2021  "Udvidelse af erhvervsområde Pårup Vest"  
Tillæg nr. 16 "Udvidelse af erhvervsområde Pårup Vest" 

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2021  "" ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikast"  
Tillæg nr. 17 "Ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikast" 

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2010-2021 -  "Ændring af kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og  Ejstrupholmvej   
Tillæg nr. 18 til spildevandsplanen 2010-2021  Ændring af kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og Ejstrupholmvej 1

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2010-2021 - "Generelle rettelser til oplandsgrænser og kloakeringsprincipper" 
Tillæg nr. 19 til spildevandsplanen 2010-2021   - "Generelle rettelser til oplandsgrænser og kloakeringsprincipper"   

Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2010-2021 - "Ændring af kloakeringsprincip i Brande på Bjerglide og Aakjærs Allé, delopland 2C19A og placering af bassin på Ågade 1F"  
Tillæg nr. 20 til Spildevandsplan 2010-2021 - "Ændring af kloakeringsprincip i Brande på Bjerglide og Aakjærs Allé, delopland 2C19A og placering af bassin på Ågade 1F"   

Tillæg nr. 21 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021. Tillægget omfatter spildevandskloakering - boliger, Kragelundvej.  
Tillæg nr. 21 - Tillægget omfatter spildevandskloakering - boliger, Kragelundvej.

Tillæg nr. 23 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021. Tillægget omfatter separatkloakering - offentlig formål, Lysholt Allé.  
Tillæg nr. 23 -  Tillægget omfatter separatkloakering - offentlig formål, Lysholt Allé

Tillæg nr. 26 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021. Tillægget omfatter spildevandskloakering - Enkehøj.  
Tillæg nr. 26 - Tillægget omfatter spildevandskloakering - Enkehøj.

Tillæg nr. 28 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021. Tillægget omfatter spildevandskloakering – Ilskovvej 1D, Ikast.  
Tillæg nr. 28 - Tillægget omfatter spildevandskloakering – Ilskovvej 1D, Ikast