Gå til hovedindhold

Hvad er en spildevandsplan?

Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Læs mere her.

Printet spildevandsplan på et bord
 • Læs op

Indhold

  Spildevandsplanen dækker de nuværende og de kommende spildevandsforhold i kommunen. Planen er et administrativt og retslige grundlag for gennemførelse af tiltag inden for spildevandsområdet.

  Spildevandsplanen omfatter selve planen med beskrivelser af målsætninger, grundlag, vandområder, afløbssystemer, renseanlæg og slamhåndtering, private kloakanlæg og tidsplan. 
  I planen kan du læse mere om de ovenstående emner.
  Link til spildevandsplanen 

  I tilknytning til planen findes flere bilag, bl.a. et omfattende kortmateriale. Ikast-Brande Kommune har lavet en brugervenlig GIS-løsning til dette materiale, der gør det let at finde data for en konkret ejendom.
  Link til GIS-løsning

  I bilagene til planen findes desuden tekniske data for:
  •    Arealer, befæstelsesgrader, kloaksystemer, spildevandsbelastning (private boliger, erhverv, indsivning) til rensningsanlæggene.
  •    Udløbsdata, oplandsdata og afløbsdata for udløb. Herunder data for rensning, overløb, næringsstoffer m.v.
  •    Status og plan for rensningsanlæggene. Herunder data for udlederkrav, udledning fra renseanlæg, tørvejrsvandmængde, belastning og oplande.
  Link til bilagene

  Kommunen er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er findes i spildevandsplanen. 
  For borgere og virksomheder kan planen oplyse om de kommende års tiltag på spildevandsområdet. F.eks. kan man se, om der må forventes en udgift til adskillelse af regn- og spildevand på egen grund inden for de kommende år. Det kan være relevant for både privatøkonomi, renovering eller salg af bolig. 

  Tryk på linket og læs meget mere konkret om spildevand