Gå til hovedindhold

Administration

Spildevandsområdet administreres af Ikast-Brande Kommune i samarbejde med Ikast-Brande Spildevand A/S.

To medarbejdere står overfor hinanden - møde
 • Læs op

Indhold

   I forhold til administrationen danner spildevandsplanen grundlag for:

  • Udbygning og vedligehold af spildevandsanlæg i henhold til lovkrav, kommuneplan, vandområdeplaner og andre planer.
  • Sikring af borgernes forsyningssikkerhed i forhold til afledning af spildevand.
  • Grundejeres forpligtigelse til at tilslutte spildevand til kloaksystemet i kloakerede områder, samt betaling for tilslutnings- og vandafledningsbidrag i henhold til Ikast-Brande Spildevand A/S’ betalingsvedtægt.
  • Kommunal ekspropriation af areal, rådighedsindskrænkninger, servitutpålæggelser m.v. i forbindelse med etablering af nye anlæg.

  Spildevandsplanen er derfor et væsentligt redskab i kommunens og spildevandsselskabets arbejde.