Gå til hovedindhold

Jeg kan se, at det område jeg bor i skal separatkloakeres

Kloakrenovering, brevene fra kommunen og godkendelse - her kan du få et overblik.

Kloakarbejde - entreprenørmaskiner
 • Læs op

Indhold

  Separatkloakering er adskillelse af spildevand fra husholdningen og regnvandet fra blandt andet tagflader. 
  Tryk på link og læs mere om separatkloakering.

  Hvis du skal have lavet arbejde på din kloak, og du læser i spildevandsplanen, at din ejendom skal separatkloakeres inden for en årrække, er det ofte en fordel, at få foretaget separeringen sammen med det øvrige arbejde.

  Kontakt Ikast-Brande Spildevand A/S for øvrig vejledning
  Link til hjemmesiden Ikast-Brande Spildevand A/S 

  Når et område skal separatkloakeres, vil du som grundejer modtage et brev omkring emnet i din e-boks. Du vil blive oplyst om, at du skal få separeret regn- og spildevand på din egen grund inden en given dato.

  Når du ikke at få separatkloakeret før den første frist, vil du modtage et varsel om påbud. Det betyder, at der kommer en ny tidsfrist.

  Kan du stadig ikke nå at få separatkloakeret din ejendom, vil kommunen udstede et påbud til dig. Igen sættes en ny frist.

  Hvis den sidste frist ikke overholdes, kan sagen overdrages til politiet, som kan gå videre med sagen. Det kan resultere i bødeforlæg.

  Tidsfristerne varierer, men tælles ofte i enten måneder eller år.

  Ikast-Brande Kommune kan først godkende en separatkloakering, når vi har modtaget en erklæring omkring arbejdets udførelse af en autoriseret kloakmester. 

  Erklæringen skal være vedlagt en tegning, hvor det tydeligt skal fremgå, at regn- og spildevand er adskilt på matriklen.

  Du finder erklæringer på siden spildevand - tryk på + separatkloakering