Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vedtagne tillæg

Tillæg nr. 1 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021
Område (Christianshede og Moselund/Hørbylunde)
Tillæg nr 1 Christianshede

Tillæg nr. 2 til " Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021"
Erhvervsområde Nord ved Myl. Erichsensvej, Brande
Tillæg nr 2 Ehvervsområde nord

Tillæg nr. 3 til " Ikast-Brande Spildevands-plan 2010 - 2021"
Justering af en række kloakoplande
Tillæg nr 3 Kloakoplande

Tillæg nr. 4 til " Ikast-Brande Spildevands-plan 2010 - 2021"
Regnvandsbassiner i Klovborg
Tillæg nr 4 Regnvandsbassiner i Klovborg

Tillæg nr. 5 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af oplande og nye regnvandsbassiner ved Nørre Snede by.
Tillæg nr 5 Spildevandsplan - ved Nørre Snede by

Vedtaget tillæg nr. 6 til Ikast-Brande Spildevands-plan 2010 - 2021
Bording By
Tillæg nr. 6 Spildevandsplan Bording By

Tillæg nr. 7 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010 - 2021
Justering af kloakopland 1A32 - Boligområde, Bakken Nord-Øst, Bording
Tillæg nr. 7 Spildevandsplan Boligområde i Bording

Tillæg nr. 8 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Nye regnvandsbassiner ved Ibsgårde Bæk - Den nordvestlige del af Nørre Snede
Tillæg nr. 8 Spildevandsplan Regnvandsbassiner i Nørre Snede

Tillæg nr. 9 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Justering af kloakopland 3I28 og nye rense-/ forsinkelsesbassiner m.v. ved Skovbakken og Kildebakken i Nørre Snede
Tillæg nr. 9 - Spildevandsplan justering af kloakopland Nørre Snede

Tillæg nr 10 til Ikast-Brande Spildevandsplan 2010-2021 - Ændring af oplandsgrænser i Uhre.
Tillæg nr 10 - Ændring af oplandsgrænser i Uhre.

Tillæg nr. 11 til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2010-2021 - Agervænget i Bording - ændring af kloakeringsprincip
Tillæg nr. 11 - Agervænget i Bording - ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 12 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2021 - Bording Kirkeby - ændring af kloakeringsprincip
Tillæg nr. 12 - Bording Kirkeby - ændring af kloakeringsprincip

Tillæg nr. 13 til Ikast-Brande Kommunes gældende Spildevandsplan 2010 - 2021 "Hjertet" - Udlægning af nyt område i spildevandsplanen 
Tillæg nr. 13"  "Hjertet" - Udlægning af nyt område i spildevandsplanen.

Tillæg nr. 14 til Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010 - 2021
Områder i Klovborg udtages af Spildevandsplanen.
Tillæg nr. 14 Områder i Klovborg udtages af Spildevandsplanen.  

Tillæg nr. 15 til Spildevandsplan 2010 - 2021 - Områder i Hampen udtræder af Spildevandsforsyningen for regnvand.
Tillæg nr 15 Områder i Hampen udtræder af Spildevandsforsyningen for regnvand.

Tillæg nr. 16 til Spildevandsplan 2010-2021  "Udvidelse af erhvervsområde Pårup Vest"  
Tillæg nr. 16 "Udvidelse af erhvervsområde Pårup Vest" 

Tillæg nr. 17 til Spildevandsplan 2010-2021  "" ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikast"  
Tillæg nr. 17 "Ledningstracé fra boligområde Kokhøj, Rughøj med flere i Ikastt" 

Tillæg nr. 18 til Spildevandsplan 2010-2021 -  "Ændring af kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og  Ejstrupholmvej 
Tillæg nr. 18 til spildevandsplanen 2010-2021  Ændring af kloakeringsprincip i Brande mellem Mylius-Erichsensvej og Ejstrupholmvej 1

Tillæg nr. 19 til Spildevandsplan 2010-2021 - "Generelle rettelser til oplandsgrænser og kloakeringsprincipper" 
Tillæg nr. 19 til spildevandsplanen 2010-2021   - "Generelle rettelser til oplandsgrænser og kloakeringsprincipper"