Gå til hovedindhold

Spildevandsplan 2023 - 2034

I forbindelse med vedtagelsen af Ikast-Brande Kommunes nye spildevandsplan, sendes planen, samt tilknyttede bilag og tegninger i offentlig høring. Alt materiale kan findes på denne hjemmeside.

Spildevandsplanen en sektorplan under kommuneplanen. Planen beskriver rammerne for
Ikast-Brande Kommunes bortskaffelse af spildevand og regnvand, og er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner.

Kommunen er forpligtet til at gennemføre de projekter, der er beskrevet i spildevandsplanen. For borgere og virksomheder er planen en forhåndsorientering om de kommende års tiltag og initiativer på spildevandsområdet.

Efter høring og behandling af evt. høringssvar, forventes spildevandsplanen at kunne vedtages på byrådets møde i december 2023. Derefter vil planen være gældende for administration af spildevand i Ikast-Brande Kommune.

Hvis du er interesseret i at læse forslaget til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2023 – 2034, tryk på link - forslaget til spildevandsplan 2023 – 2034

Listen over bilag og tegninger, tilknyttet planen, finde du ved, at trykke på linket.
Bilag og tegninger, tilknyttet planen

Længere nede i menuen kan du finde en GIS-løsning med spildevandsplanen.

Miljørapport og det tilknyttede afgrænsningsnotat udgør bilag 4 og kan ses i næste menupunkt på denne side.

Tryk på link, for at læse miljørapporten gældende for forslaget til spildevandsplanen.
Miljørapporten gældende for forslaget til spildevandsplanen.

Tryk på link, for at læse afgrænsningsnotatet tilknyttet miljørapporten
Afgrænsningsnotatet tilknyttet miljørapporten.

Høringssvar til miljørapporten indgives på samme måde som høringssvar til spildevandsplanen – se i menupunktet længere nede på denne side.

Miljørapporten forventes vedtaget på byrådsmødet i december 2023

 

Idet kortmaterialet tilknyttet forslaget til planen kan være svært at arbejde i, har Ikast-Brande Kommune opsat forslaget til spildevandsplanen i en web-GIS løsning.

Løsningen gør det muligt at skabe overblik over både den nuværende gældende plan, forslaget til den nye plan, samt søge eller zoome ind på adresser.

Tryk på link for at bruge GIS-løsningen - kortmaterialet - spildevandsplan 

 

Forslag til Ikast-Brande Kommunes spildevandsplan 2023-2034, samt tilknyttet bilag og miljørapport offentliggøres den 8. august 2023.

Den offentlige høring går til og med den 6. november 2023.

Bemærkning til materialet
Hvis du ønsker at indsende en bemærkning til materialet, skal du sende en mail til
teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk – skriv i emnefeltet
”høringssvar til spildevandsplan 2023-2034” 


Bemærk at du ikke må skrive eller vedhæfte personfølsomme oplysninger i mailen.


Hvis du har spørgsmål til indholdet på denne side er du altid velkommen til at kontakte Teknik og Miljø. Kontaktoplysninger fremgår i kontaktboksen.