Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandplaner

En vandplan er en statslig plan, der opstiller målene for den fremtidige miljøtilstand i vandområder med forslag til, hvad kommunen kan gøre for at bringe vandområderne i god økologisk tilstand. Et vandområde kan være en sø, en å eller andre vandløb / vandområder eller havvandet nær kysterne.
 
God økologisk tilstand betyder, at vandet skal have en kvalitet, der giver gode livsbetingelser for dyr og planter.
 
Kommunerne skal på baggrund af de statslige planer udarbejde handleplaner, der beskriver, hvorledes miljømålene skal nås.
 
Under udarbejdelse af denne spildevandsplan er vandplanerne endnu ikke sendt i høring, og denne spildevandsplan har derfor ikke kunnet målrettes specifikt imod vandplanernes krav, da disse endnu ikke er kendte.