Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Vandforbrug

Ikast-Brande Kommune har 40.176 indbyggere (pr. 1. januar 2009). Ca. 80 % af befolkningen bor i byer med over 200 indbyggere, mens resten bor i landdistrikterne.
 
Kommunens samlede areal udgør 736,4 km².
 
De faktorer, der har væsentlig indflydelse på vandforbruget (og dermed på spildevandsafledningen), er:

  • Befolkningsudviklingen
  • Boligbyggeri
  • Erhvervsudvikling
  • Fremtidige tilslutninger til vandværker og offentlig kloak

I forbindelse med denne spildevandsplan forudsættes generelt, at udviklingen i vandforbruget er jævnt stigende i perioden frem til 2021.