Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevandsstruktur

 • De kommunale spildevandssystemer i Ikast-Brande Kommune modtager og behandler spildevand fra i størrelsesorden 60.420 PE. Ca. 95 % af belastningen stammer fra husholdninger og lettere erhverv. De resterende ca. 5 % stammer fra særlig forurenende industri. De kommunale spildevandssystemer består dels af afløbssystemet (regn- og spildevandsledninger, pumpestationer, overløbsbygværker, bassiner mv.) og dels af renseanlæg.
   
  Afløbssystemet omfatter i alt ca. 579 km ledninger, hvoraf 216 km er fællessystem, 200 km er spildevandsledninger og 163 km er regnvandsledninger.
   
  Ud over de kommunale spildevandssystemer findes der en række private spildevandssystemer. Disse beskrives under "Ejendomme på landet".
   
  Fordelingen af spildevand på kommunale og private spildevandsanlæg fremgår af nedenstående oversigtsskema.

 

Type

Antal PE

Kommunale spildevandsanlæg

Huse og lejligheder

Erhverv / institutioner

60.420

Private spildevandsanlæg

Større spildevandsanlæg

Samlede bebyggelser

Spredt bebyggelse

Sommerhuse

1.270

I alt

61.690

 

 

Den overordnede struktur for de kloakerede områder fremgår her. Heraf kan ses, at der i dag er tale om en decentral spildevandsstruktur, hvor hovedparten af spildevandet fra det offentlige system tilledes 5 renseanlæg:

 

Disse renseanlæg beskrives nærmere under "Renseanlæg".
 
Den overordnede struktur kan opdeles i følgende 25 hovedoplande:

 • Blåhøj St.
 • Boest
 • Bording
 • Bording Kirkeby
 • Bande
 • Drantum
 • Ejstrupholm
 • Engesvang - Moselund
 • Gl. Blåhøj
 • Gl. Hampen
 • Gludsted
 • Hampen
 • Hedegård
 • Ikast
 • Industri Øst
 • Isenvad
 • Klovborg
 • Krondal
 • Munklinde
 • Nørre Snede
 • Pårup
 • Rørbæk
 • Smedebæk
 • Store Thorlund
 • Uhre 
 •  

Disse er nærmere beskrevet under "Byområder med kloak".
 
Med tilknytning til denne spildevandsplan er udarbejdet en strukturplan for spildevandsområdet, der belyser konsekvenserne af en ændret fremtidig struktur på spildevandsområdet.