Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Renseanlæg

Ikast-Brande Kommunes renseanlæg har i henhold til værdiansættelsen pr. 31. december 2008 en samlet genanskaffelsesværdi på ca. 173 mio. kr.
 
Kommunen ejer i 2009 i alt 5 renseanlæg: Ikast Renseanlæg, Sandfeld Renseanlæg, Nørre Snede Renseanlæg, Klovborg Renseanlæg og Blåhøj Renseanlæg.
 
Ikast-Brande Kommune har i 2008 gennemgået alle renseanlæg mht. overordnet fysisk tilstand, procesforhold, belastning, slamhåndtering og nærmiljø. Vurderingen heraf har medført fastsættelse af en forventet restlevetid.

 
 Forklaring til skemaet kan findes i menuen Renseanlæg til venstre

Renseanlæg

Anslået restlevetid

Ikast Renseanlæg

10 - 15 år

Sandfeld Renseanlæg

10 - 15 år

Nørre Snede Renseanlæg

15 - 20 år

Klovborg Renseanlæg

1 - 5 år

Blåhøj Renseanlæg

1 - 5 år

 

 Det er besluttet at nedlægge Blåhøj og Klovborg Renseanlæg og overpumpe spildevandet til behandling på henholdsvis Sandfeld og Nørre Snede Renseanlæg.

Søgning med liste uden kort.