Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Offentlighedsfasen

Dette forslag til "Spildevandsplan 2010 - 2021" for Ikast-Brande Kommune erstatter de hidtil gældende spildevandsplaner samt tillæg hertil. Fremtidige revisioner af planen sker ved ændringer i denne plan, hvor ændringer offentliggøres i henhold til lovgivningen.
 
Forslaget til spildevandsplanen forventes godkendt af byrådet den 23. november 2009.
 
Herefter udsendes planforslaget i 8 ugers offentlig høring fra den 24. november 2009 til og med den 19. januar 2010.
 
I denne periode kan borgere, virksomheder, organisationer mv. komme med skriftlige kommentarer og/eller indsigelser til spildevandsplanen. Disse kan fremsendes pr. post eller sendes via e-mail til: teknikogmiljoomraade@ikast-brande.dk.
 
Efter offentlighedsfasens udløb behandles de fremkomne kommentarer og indsigelser, som indgår ved byrådets endelige vedtagelse af spildevandsplanen.