Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Lov- og plangrundlag

Spildevandsplanen er en sektorplan under kommuneplanen. Planen beskriver rammerne for Ikast-Brande Kommunes bortskaffelse af spildevand og regnvand, og er bindende for kommunen, borgere, erhvervsvirksomheder og institutioner.
 
Kommunen er således forpligtiget til at udføre ændringer af de offentlige anlæg i overensstemmelse med, hvad der er beskrevet i planen. Der kan udstedes påbud og udføres ekspropriationer med lovhjemmel i blandt andet spildevandsplanen.

Ved at vælge i menuen til venstre kan du læse om det lov- og planmæssige grundlag for udarbejdelsen af Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 20120-2021.