Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Kloakoplande

Kloakeringsforholdene for samtlige kloakerede område i kommunen fremgår af kort-del på hjemmesiden - link til kort-delen.

Her fremgår eksisterende kloakeringsforhold og planlagte ændringer, deloplande, udløb og bassiner. Der er mulighed for at søge på en specifik adresse. Kortet er dynamisk og opdateres løbende med de ændringer kommer i forbindelse med tillæg til spildevandsplanen.