Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Grundvand

Målet med spildevandsplanen er bla. at sikre, at spildevandsafledning ikke påvirker grundvandet, som skal anvendes til drikkevandsformål.
 
Grundvandet dannes ved regnvand, der falder på jordoverfladen og siver ned til de underliggende sandlag. De geologiske og hydrogeologiske forhold har betydning for grundvandsdannelsen samt for beskyttelsen af grundvandet.
 
De geologiske forhold i Ikast-Brande Kommune består hovedsagelig af sand- og leraflejringer. De øverste terrænnære grundvandsforekomster er beliggende ved bakkeøer, smeltevandssletter og moræne landskaber, der er dannet under istidsperioder.

De geologiske forhold er nærmere beskrevet her Pdf: Geologiske forhold