Find en af kommunens andre hjemmesider

Flere af Ikast-Brande Kommunes institutioner og afdelinger har egen hjemmeside. Du kan finde dem her ved først at vælge emne og derefter vælge den hjemmeside, du vil gå til.

Gå ind på den valgte hjemmeside

Spildevandsplan

Tjek kloakering på din adresse 

Du kan du se, hvad der gælder for din adresse.

Tryk på link til til kort-delen                                                                     
 

Spildevandsplanen for kommunen er vedtaget den 26. april 2010 og gælder for perioden 2010 - 2021.

Planen er løbende tilrettet i kort-delen med de ændringer, der er vedtaget med tillæg
Link til tillæg

 
I spildevandsplanen kan du finde oplysninger om:

 • Målsætning
 • Lov- og plangrundlag
 • Vandforbrug
 • Vandplaner
 • Vandløb
 • Søer
 • Grundvand
 • Spildevandsstruktur
 • Ejendomme på landet
 • Kloakoplande
 • Renseanlæg
 • og meget mere

Informationerne finder du ved at bruge menuen.